BR-A102酸性脱脂剂

2021-04-27 354

产品名称:BR-A102酸性脱脂剂

产品用途:本产品属酸性除油脱脂剂,能有效快速 各种工件表面的油渍,并可 工件表面的-一般锈迹。

产品性状:白色或浅色液体

工艺参数:1、使用浓度: 5-10%

                2、处理温度:常温一60°C

                3、处理时间: 5- - 15分钟

使用方法:1、本产品属酸性除油脱脂剂,在无检测手段的情况下, 可根据工件处理量而补充本产品。

                2、处理时如采用搅拌方法,可以加速油脂的 。

                3、处理液处理 量工件后,如继续添加酸性脱脂剂已不能使除油脱脂顺利进行,则应及时更换槽液。